Có những người “dao kéo” và đẹp lên một cách bất thường. Nhưng có những người tu sửa xong đẹp thì chẳng thấy đâu mà nhan sắc đi xuống theo cấp số cộng.