Từ thông tin do Công an quận Hà Đông, Hà Nội cung cấp và đề nghị phối hợp tìm đối tượng trộm cắp tài sản tại Làng Việt kiều châu Âu, quận Hà Đông, Hà Nội, bằng biện pháp nghiệp vụ, những cán bộ làm công tác tra cứu hồ sơ thuộc Cục Hồ sơ Cảnh sát nhân dân (Cục C53) đã có trong tay tên, tuổi và đặc điểm nhân dạng đối tượng truy nã với bản “lý lịch đen”.