(Phim) - Khi sao nữ được giao vai diễn này, dung mạo mỹ miều là yếu tố không thể thiếu. Ngoài ra, diễn xuất “hút hồn” cũng là một trong những yêu cầu vô cùng quan trọng.