Theo kết quả cuộc tổng tuyển cử ngày 3/7 ở Thái Lan, đảng Puea Thai (Vì nước Thái) giành được 265/500 ghế tại Hạ viện Thái Lan, vượt xa đảng Dân chủ cầm quyền của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva với chỉ 159 ghế.