(VOV) - Kiên quyết di dời dân ở những vùng dễ bị sạt lở, có nguy cơ lũ quét, ngập sâu; các địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học khi có lũ lớn xảy ra.