(ĐVO) Triều Tiên - đất nước bí ẩn nhất thế giới - đang có nhiều thay đổi với những hình ảnh cởi mở và hiện đại hơn.