Những hình ảnh gợi lên trong ta nhiều suy ngẫm về chất lượng xe cộ và tình hình giao thông trong nước.