Những hình ảnh gợi lên trong ta nhiều suy ngẫm về chất lượng xe cộ và tình hình giao thông trong nước.

nhung-hinh-anh-doc-va-la-ve-giao-thong-viet-nam

"Xe hoa" bon bon trên phố.

nhung-hinh-anh-doc-va-la-ve-giao-thong-viet-nam

Chở ba nhưng không vi phạm!!

nhung-hinh-anh-doc-va-la-ve-giao-thong-viet-nam

Tác dụng kép, biển số kiêm biển quảng cáo.

nhung-hinh-anh-doc-va-la-ve-giao-thong-viet-nam

Không đúng nơi quy định.

nhung-hinh-anh-doc-va-la-ve-giao-thong-viet-nam

Nửa vòng trái đất!!

nhung-hinh-anh-doc-va-la-ve-giao-thong-viet-nam

An toàn tuyệt đối.

nhung-hinh-anh-doc-va-la-ve-giao-thong-viet-nam

Không còn cách nào khác...

nhung-hinh-anh-doc-va-la-ve-giao-thong-viet-nam

Lời chào mời dễ thương.

nhung-hinh-anh-doc-va-la-ve-giao-thong-viet-nam

Đẳng cấp pro.

nhung-hinh-anh-doc-va-la-ve-giao-thong-viet-nam

Ưu tiên hàng đã rồi mới đến lượt người.