Các nhóm bảo tồn động vật lên tiếng yêu cầu bảo vệ đối với loài giun khổng lồ, rất hiếm, và có mùi ngọt như kẹo, trước nguy cơ tuyệt chủng.