Những lời cảnh cáo từ nhẹ nhàng đến nặng lời nhất được dán nhan nhản trên khắp các đường phố.
Mạng di động thời Việt hóa


Đừng "hôn" người đang làm nhiệm vụ


Không phải "xe hoa" mà là... xe hoa


Ra hạn visa là làm gì?


Cảnh báo kiểu giang hồ


Phố ông Đồ có khác


"Mấy ba làm ơn tránh xa tôi ra"


Đưa bệnh viện ra dọa


Không phải nhà hàng nào cũng cho phép ôm ấp


Dắt bò cũng phải đội mũ bảo hiểm


Mùa đông, mùa hè có gì khác nhau.
St