(VTC News) - Người biểu tình ở Ukraine dùng bom xăng, gậy để chống lại cảnh sát nước này trong bối cảnh Thủ tướng nước này tuyên bố sẽ áp dụng đạo luật mới ngăn chặn tụ tập đông người.