(GD&TĐ)- Là một huyện trung du miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Thái Nguyên nhưng Đại Từ lại thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ giáo dục hàng năm ở các cấp học. Mầm non là một ví dụ. Đến trường Mầm non Tiên Hội, chúng tôi thực sự ấn tượng với các hoạt động dạy và học nơi đây.