TP - Trước khi xảy ra động đất, trên một số diễn đàn xuất hiện các entry thông báo về sự xuất hiện của “mây động đất” trên bầu trời theo kinh nghiệm dân gian.