Nhiều người đã nghĩ ra những hành động kỳ quặc đến... trời mới hiểu được.