Thật khó để có thể tìm được một khuôn mặt và cơ thể hoàn toàn tự nhiên của các nhân vật nổi tiếng trên thảm đỏ. Hầu như mỗi người đều có sử dụng đến sự giúp đỡ của phẫu thuật thẩm mỹ, có khác chăng là ở mức độ khác nhau.