(NDHMoney) Nếu đã từng đi bar, hẳn ai cũng biết rằng sẽ là cả một thảm họa cho đôi chân của bạn. Một đôi giày đẹp, và chắc chắn không đau chân là tất cả những gì giúp ta trụ được với khuôn mặt vui vẻ.