TP - 40 tuần mang thai là giai đoạn cơ thể phụ nữ có nhiều biến đổi. Đấy được xem là đúng quy luật để giúp cơ thể đảm nhận các chức năng quan trọng khi làm mẹ và sinh con. Xin giới thiệu những hiện tượng thường gặp kèm theo những khuyến cáo cần làm.