Năm dương lịch sắp kết thúc nhường chỗ cho năm mới 2014, ngay từ bây giờ, nhiều công ty đã lên kế hoạch cho bữa tiệc tất niên cuối năm.