(ĐVO) Giàu có, tài giỏi và chịu chơi, nhiều doanh nhân Việt được báo chí nước ngoài hết lời ca ngợi.