Nhằm bảo vệ lao động nữ nói chung và lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con nhỏ nói riêng, Liên bộ Lao động Thương binh và xã hội (LĐTBXH) và Y tế đang hoàn thiện Dự thảo Thông tư liên tịch Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ.