Có bao giờ bạn cảm thấy chán nản khi học trong một lớp học mà chia 5 xẻ 7 chơi nhóm với nhau không? Vậy đâu là những nguyên nhân khiến cho nội bộ trong lớp bị chia rẽ, gây mất đoàn kết như vậy.