Những cơn lốc xoáy khủng khiếp tràn qua bang Alabama, Mỹ, gây thiệt hại lớn về người và của cho dân chúng.