(2Sao) - Có khi nào bạn hỏi, hậu duệ của các minh tinh Hollywood như thế nào, liệu con nhà tông có giống lông, giống cánh? Và câu trả lời dưới đây có thể sẽ làm bạn ngạc nhiên!