"Trước đây Hà nghĩ hai từ “đại gia” thật xấu. Nhưng thật ra họ cũng là người bình thường như bất cứ ai. Giàu tại sao lại là xấu? Tại sao bọn Hà cứ yêu một người giàu có thì mọi người lại nghĩ chỉ vì túi tiền của họ?', nữ diễn viên trẻ thổ lộ.