Không phải cứ là quái vật hút máu thì xấu xí và đáng kinh tởm đâu nhé.