“Trong một lần rủ nhóm bạn về nhà uống rượu, xem phim "tươi mát", chính cậu đã "đồng lõa" với nhóm bạn, xâm hại tình dục em gái mình...".