Vào vai những cặp tình nhân trên màn ảnh không đồng nghĩa với việc các cặp đôi diễn viên sẽ có tình cảm tốt đẹp với nhau, trái lại, có những người ôm mối hiềm khích "không đội trời chung".