Chó cho hổ bú, khỉ ôm ấp chim... những sinh vật bé nhỏ đã bỏ qua "mối thù truyền kiếp" để nương tựa và giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

(Theo ABC News)