Chó cho hổ bú, khỉ ôm ấp chim... những sinh vật bé nhỏ đã bỏ qua "mối thù truyền kiếp" để nương tựa và giúp đỡ nhau trong cuộc sống.