Tiin.vn – Điều đặc biệt là cả đoàn làm phim đã cùng họp bàn và thống nhất về cảnh ấn tượng, xúc động nhất này.