Sự có mặt của những người da xanh không hoàn toàn là hư cấu của phim bom tấn "Avatar", mà có cả một gia tộc sở hữu nước da xanh do các gene đặc biệt.