(Webphunu.net) - Bạn có buổi hẹn quan trọng với chàng tối nay mà mặt bạn lại đang có mấy nốt mụn đáng ghét? Bạn phải làm sao để "đuổi" mụn đi ngay lập tức.