Kyu Hyun, Ryeo Wook, Ye Sung, Lee Teuk và Henry Lau là những cái tên tiêu biểu trong nhóm có khả năng solo gây ấn tượng.