(2sao) - Trong trào lưu bắt chước Công chúa nhạc Pop Britney Spears, chỉ có mỗi Christina là đủ sức vượt "bóng cả" để tìm được lối đi riêng...