"Khi màn đêm buông xuống, các chú có lẽ rất nhớ nhà, nhớ người mẹ già từng ngày mong con, nhớ người vợ với nỗi nhớ chồng khôn nguôi, nhớ con thơ đợi cha…”, một học sinh tỉnh Khánh Hòa viết thư gửi bộ đội Trường Sa.