(24h) - Lốc xoáy là một trong những cơn dông tố kinh hoàng nhất của tự nhiên. Hậu quả nó gây ra rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, trông nó lại thật đẹp và hấp dẫn.