(Kienthuc.net.vn) - Những tia chớp cắt ngang bầu trời nếu nhìn theo góc độ nghệ thuật sẽ là hình ảnh rất đẹp.