Những bông hoa màu xanh tưởng chừng như kỳ lạ lại không phải là hiếm có trong thế giới tự nhiên.