(VTV Online) - Dẫn đầu danh sách này là bộ phim truyền hình thuộc thể loại gia đình My Daughter Seo Young, thu hút hơn 40.7% tỷ lệ người xem.