(TGĐA) - Hollywood nói riêng và điện ảnh thế giới nói chung đã sản xuất ra rất nhiểu bộ phim về tình yêu, cả bi lẫn hài hoặc pha trộn, nhưng vượt lên tất cả vẫn là những bộ phim sau đây nhờ tính nhân văn của nó.