Từ hồi còn bé xíu đến giờ, tớ được mọi người gọi bằng nhiều cái tên nghe đáng yêu cực nhé! Đầu tiên là Kik ki nè! Cái tên này bà nội gọi tớ từ hồi tớ còn tí hon kia!