Đầu tháng 7 vừa qua, Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu (CERN) tuyên bố họ đã tìm thấy hạt có tính chất giống hạt Higgs mà người ta vẫn gọi là "hạt của Chúa". Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được hạt Higgs là gì và nó có vai trò ra sao đối với sự phát triển của ngành vật lý và khoa học nói chung. Bài giải đáp dưới đây sẽ giúp bạn có những thông tin cơ bản nhất xoay quanh bí mật về "hạt của Chúa".