Việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ “có vấn đề”; công tác chuyên môn, quản lý nhiều bất cập… là những nội dung chính được nêu trong đơn gửi đến các cơ quan báo chí của một cán bộ từng công tác tại Trường Quản trị Kinh doanh - TKV về chính ngôi trường này.