(TT&VH Online) – Sự kiện Hamit Altintop phải ra đi “không kèn không trống” sau một mùa bóng “ăn không ngồi rồi” tại Real Madrid một lần nữa chứng tỏ rằng không phải lúc nào đội bóng áo Trắng cũng tỏ ra mát tay trên thị trường chuyển nhượng.