Về điều trị bệnh chàm theo đông y, lương y Huyên Thảo giới thiệu một số bài thuốc sau: