Xe số sàn có nhược điểm so với số tự động là ở chân côn.