SaigonNews – Với sự phổ biến hiện nay của trang mạng xã hội Facebook, tất cả tình trạng quan hệ, yêu đương, hôn nhân đều được công khai và cập nhập một cách nhanh chóng. Cũng vì vậy, Facebook luôn biết rõ về bạn và sẽ theo dõi thể loại nhạc bạn nghe qua từng tình trạng cảm xúc.