Các chế phẩm bổ sung và vitamin tổng hợp sẵn có ở khắp nơi. Có vẻ như không có vấn đề gì khi đến đâu bạn cũng nhìn hoặc nghe thấy rằng vitamin tổng hợp sẽ có ích cho sức khỏe tổng thể của bạn. Đối với một số nhóm người cụ thể, điều này là đúng. Nhưng đối với những người khác, lại không phải vậy.