Những sản phẩm sữa nước được chế biến bằng cách pha thêm nguyên liệu sữa bột, qua xử lý ở nhiệt độ cao thì phải gọi là "sữa hoàn nguyên tiệt trùng”, thế nhưng rất nhiều doanh nghiệp đề trên nhãn là “sữa tươi tiệt trùng”. Đây là hành vi đánh lừa người tiêu dùng.