Năm anh em chúng tôi cùng tuổi Canh Thìn (sinh năm 1940), đến năm 2000 vừa tròn 60 năm và năm ấy cũng là năm Canh Thìn. Thường vào những năm tuổi, người ta hay gặp hạn, nhưng những người có bản mệnh vững vàng, gia đình tốt phúc thị, vận hạn rồi cũng sẽ qua đi. Năm ấy tôi ngẫu hứng nghĩ ra việc lập nhóm "Ngũ Long Canh Thìn" và liệt kê hàng loạt những người tuổi Canh Thìn, rồi tự lựa chọn, cuối cùng còn năm người.