Không còn được như thời hoàng kim, gốm làng Cậy (xã Long Xuyên, Bình Giang, Hải Dương) giờ chỉ còn lay lắt. Người tâm huyết, cũng là một trong hai người được công nhận danh hiệu nghệ nhân còn đốt lò cổ là ông Vũ Xuân Năm. Cơ sở của ông có rất nhiều giảng viên, nhà điêu khắc, sinh viên các trường mỹ thuật về tham khảo, sáng tác, thực tập.