Nhớ người đoàn viên đầu tiên

Tiền Phong - 

Nho nguoi doan vien dau tien

TP - Có đoàn viên nào lại không biết về Anh - Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên.

Từ khóa liên quan